Betingelser & Vilkår

Definitioner:
Aftalens parter
“Køber” anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Sweetkitchen Engros. afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.
“Sweetkitchen Engros” anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation:
På Sweetkitchen Engros . oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Sweetkitchen Engros. via info@Sweetkitchen-engros.dk

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.
Alle angivne priser er eksklusiv moms.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på Sweetkitchen Engros. er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer fra Sweetkitchen Engros. udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Sweetkitchen Engros. om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og Sweetkitchen Engros. er først indgået, når Sweetkitchen Engros. ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling:
De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig.Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart væren afgå fra Sweetkitchen Engros. , Vælger du at modtagen varen med efterkrav betales beløbet ved modtagelse af varen.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Reklamation:
Sweetkitchen Engros yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen skal fremvises til Sweetkitchen Engros. i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler / skader på leverede produkter, skal ske inden 5 dage via mail, salg@Sweetkitchen-engros.dk. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Sweetkitchen Engros. har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for Sweetkitchen Engros.’s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Sweetkitchen Engros.
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Sweetkitchen engros’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
Sweetkitchen Engros. afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:

Ved b2b, er der ingen returret / fortrydelsesret.

Forbehold for ændringer:
Sweetkitchen Engros. forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Leveringstider:
Med mindre andet er angivet for den enkelte vare er forventet leveringstid indenfor 30 dage.

Fødevarestyrelsen:
http://www.findsmiley.dk/da-DK/Searching/DetailsView.htm?virk=541106

Misbrug:
Misbrug af Sweetkitchen Engros. medføre til politianmeldelse.

Links:
PBS – Pengeinstitutternes Betalings Service
FDIH / Forbrugerrådet
Forbrugerstyrelsen
Forbrugerstyrelsen – med karakterbog over onlinebutikker
Forbrugerrådet
Forbrugerinformation