DIY lollipop kit with strawberry and cola flavours/DIY slikkepinde kit med jordbær- og colasmag/DIY Godisklubbekit med jordgubbs- och colasmak/DIY-Lutscher-Set mit Erdbeer- und Cola-Geschmack

DIY lollipop kit with strawberry flavour

You will need:
From the lollipop kit:
Bag 1
Bag 2
Strawberry flavour
Red colour
30 lollipop sticks
30 clear bags
Template
Recipe 

You will also need:
Saucepan
75 g water
350 g regular sugar
Thermometer
Baking paper
Tape (to wrap the lollipops) 

Recipe for strawberry flavoured lollipops
Before you start: Prepare 2 sheets of baking paper on a flat, heat-resistant surface (such as a baking tray) Place the template under the baking paper and place the lollipop sticks halfway onto the template. 

The lollipop mixture: 
(Note: It is important to be precise in your measurements to get the right consistency of the mixture)
– Take 100 g (equivalent to half) of bag 1 and pour into a saucepan.
– Add 75 g (3/4 dl) water to the saucepan.
– Add 350 g of sugar to the saucepan.
– Place the saucepan on the hob and turn up the heat. The contents should boil until it reaches a temperature of 160-163°C. When it reaches the required temperature, remove it immediately from the heat and let it rest until it is approximately 135°C. Then add strawberry flavouring, red colour and finally bag 2. Stir well in between each addition. 

This is when it turns into lollipops: When the mass has cooled to about 100°C, it will have a suitable consistency for pouring. Use the template to get a good size. Move the template to the next piece of baking paper and make the next lollipops. If the liquid mixture cools down too much, it can be heated very gently. 

Decorate with the sprinkles provided before the mixture solidifies. The lollipops are immediately packed in the clear bags once they have cooled and sealed with tape. 

The saucepan can be cleaned with ordinary soapy water. 

DIY lollipop kit with Cola flavour

You will need:
From the lollipop kit:
Bag 1
Bag 2
Cola flavour
Brown colour
30 lollipop sticks
30 clear bags
Template
Recipe 

You will also need:
Saucepan
75 g water
350 g regular sugar
Thermometer
Baking paper
Tape (to wrap the lollipops) 

Recipe for cola flavoured lollipops
Before you start: Prepare 2 sheets of baking paper on a flat, heat-resistant surface (such as a baking tray) Place the template under the baking paper and place the lollipop sticks halfway onto the template. 

The lollipop mixture: 
(Note: It is important to be precise in your measurements to get the right consistency of the mixture)
– Take 100 g (equivalent to half) of bag 1 and pour into a saucepan.
– Add 75 g (3/4 dl) water to the saucepan.
– Add 350 g of sugar to the saucepan.
– Place the saucepan on the hob and turn up the heat. The contents should boil until it reaches a temperature of 160-163°C. When it reaches the required temperature, remove it immediately from the heat and let it rest until it is approximately 135°C. Then add cola flavouring, brown colour and finally bag 2. Stir well in between each addition. 

This is when it turns into lollipops: When the mass has cooled to about 100°C, it will have a suitable consistency for pouring. Use the template to get a good size. Move the template to the next piece of baking paper and make the next lollipops. If the liquid mixture cools down too much, it can be heated very gently. 

Decorate with the sprinkles provided before the mixture solidifies. The lollipops are immediately packed in the clear bags once they have cooled and sealed with tape. 

The saucepan can be cleaned with ordinary soapy water. 

DIY Slikkepinde kit med jordbærsmag

Det skal du bruge:
Fra slikkepinde-kit:
Pose 1
Pose 2
Jordbær Aroma
Rød Farve
30 stk. slikkepinde-pinde
30 stk. klare poser
Skabelon
Opskrift

Du skal derudover bruge:
Kasserolle
75 g. vand
350 g. alm. sukker
Termometer
Bagepapir
Tape (til at pakke slikkepindene ind)

Opskrift på slikkepinde med jordbærsmag
Inden opstart: Læg 2 ark bagepapir klar på en jævn flade, der kan tåle varme (evt. en bageplade) Læg skabelonen ind under bagepapiret og læg slikkepinde-pindene halvt ind på skabelonen.

Slikkepindemassen:
(OBS: Det er vigtigt at være præcis i opmålingen for at få den rette konsistens på massen)
– Tag 100g. (svarende til halvdelen) af pose 1 og hæld op i en kasserolle.
– Tilsæt 75g. (3/4dl.) vand i kasserollen.
– Tilsæt 350g. sukker i kasserollen.
– Sæt kasserollen på komfuret og skru op. Indholdet skal koge, indtil det når en temperatur på 160-163°C. Når det når temperaturen, tages det straks af varmen og hviler indtil det er ca. 135°C. Derefter tilsættes jordbær aroma, rød farve og til sidst pose 2. Der røres godt imellem hver gang.

Nu bliver det til slikkepinde: Når massen er kølet til ca. 100°C, har den en passende konsistens til at hælde ud. Brug skabelonen til at ramme en god størrelse. Flyt skabelonen til næste stykke bagepapir og lav de sidste slikkepinde. Skulle den flydende masse blive for afkølet, kan den opvarmes meget forsigtigt.

Pynt med de medfølgende sprinkles inden massen størkner. Slikkepindene pakkes straks i de klare poser, når de er afkølet og lukkes med tape.

Kasserollen kan rengøres med almindeligt sæbevand.

DIY Slikkepinde kit med colasmag

Det skal du bruge:
Fra slikkepinde-kit:
Pose 1
Pose 2
Cola Aroma
Brun Farve
30 stk. slikkepinde-pinde
30 stk. klare poser
Skabelon
Opskrift

Du skal derudover bruge:
Kasserolle
75 g. vand
350 g. alm. sukker
Termometer
Bagepapir
Tape (til at pakke slikkepindene ind)

Opskrift på slikkepinde med jordbærsmag
Inden opstart: Læg 2 ark bagepapir klar på en jævn flade, der kan tåle varme (evt. en bageplade) Læg skabelonen ind under bagepapiret og læg slikkepinde-pindene halvt ind på skabelonen.

Slikkepindemassen:
(OBS: Det er vigtigt at være præcis i opmålingen for at få den rette konsistens på massen)
– Tag 100g. (svarende til halvdelen) af pose 1 og hæld op i en kasserolle.
– Tilsæt 75g. (3/4dl.) vand i kasserollen.
– Tilsæt 350g. sukker i kasserollen.
– Sæt kasserollen på komfuret og skru op. Indholdet skal koge, indtil det når en temperatur på 160-163°C. Når det når temperaturen, tages det straks af varmen og hviler indtil det er ca. 135°C. Derefter tilsættes cola aroma, brun farve og til sidst pose 2. Der røres godt imellem hver gang.

Nu bliver det til slikkepinde: Når massen er kølet til ca. 100°C, har den en passende konsistens til at hælde ud. Brug skabelonen til at ramme en god størrelse. Flyt skabelonen til næste stykke bagepapir og lav de sidste slikkepinde. Skulle den flydende masse blive for afkølet, kan den opvarmes meget forsigtigt.

Pynt med de medfølgende sprinkles inden massen størkner. Slikkepindene pakkes straks i de klare poser, når de er afkølet og lukkes med tape.

Kasserollen kan rengøres med almindeligt sæbevand.

DIY Godisklubbekit med jordgubbssmak 

Du behöver:
Från godisklubbekittet:
Påse 1
Påse 2
Jordgubbsarom
Röd färg
30 st. godisklubbpinnar
30 st. klara påsar
Mall
Recept 

Dessutom behöver du:
Kastrull
75 g vatten
350 g socker
Termometer
Bakplåtspapper
Tejp (för att packa in godisklubborna) 

Recept på godisklubba med jordgubbssmak
Innan du börjar: Lägg ut två ark bakplåtspapper på en jämn yta som tål värme (eventuellt en bakplåt). Lägg mappen under bakplåtspappret och lägg ut pinnarna till hälften in på mallen. 

Godismassa: 
(OBS: Det är viktigt att mäta noga för att massan ska få rätt konsistens.)
– Ta 100 g (Motsvarande hälften) av påse 1 och häll i en kastrull.
– Tillsätt 75 g (3/4 dl) vatten i kastrullen.
– Tillsätt 350 g socker i kastrullen.
– Sätt kastrullen spisen och sätt på värmen. Innehållet ska koka tills det når en temperatur på 160–163 °C. När temperaturen uppnåtts tas kastrullen från värmen och får vila tills den är cirka 135 °C. Därefter tillsätts jordgubbsarom, röd färg och slutligen påse 2. Rör noga mellan varje tillsats. 

Godisklubbor: När massa svalnat till cirka 100 °C har den fått en passande konsistens för att hälla ut. Använd mallen för att skapa en bra storlek på godisklubborna. Flytta mallen till nästa bakplåtspapper och gör de sista godisklubborna. Om den flytande massa kallnar kan den värmas mycket försiktigt. 

Dekorera med det medföljande strösslet innan massan stelnar. När godisklubborna svalnat är de färdiga att packas in i de klara påsarna. Förslut med tejp. 

Kastrullen diskas med vanligt diskmedel. 

DIY Godisklubbekit med colasmak 

Du behöver:
Från godisklubbekittet:
Påse 1
Påse 2
Colaarom 
Brun färg 
30 st. godisklubbpinnar
30 st. klara påsar
Mall
Recept 

Dessutom behöver du:
Kastrull
75 g vatten
350 g socker
Termometer
Bakplåtspapper
Tejp (för att packa in godisklubborna) 

Recept på godisklubba med jordgubbssmak
Innan du börjar: Lägg ut två ark bakplåtspapper på en jämn yta som tål värme (eventuellt en bakplåt). Lägg mappen under bakplåtspappret och lägg ut pinnarna till hälften in på mallen. 

Godismassa: 
(OBS: Det är viktigt att mäta noga för att massan ska få rätt konsistens.)
– Ta 100 g (Motsvarande hälften) av påse 1 och häll i en kastrull.
– Tillsätt 75 g (3/4 dl) vatten i kastrullen.
– Tillsätt 350 g socker i kastrullen.
– Sätt kastrullen spisen och sätt på värmen. Innehållet ska koka tills det når en temperatur på 160–163 °C. När temperaturen uppnåtts tas kastrullen från värmen och får vila tills den är cirka 135 °C. Därefter tillsätts Colaarom, brun färg och slutligen påse 2. Rör noga mellan varje tillsats. 

Godisklubbor: När massa svalnat till cirka 100 °C har den fått en passande konsistens för att hälla ut. Använd mallen för att skapa en bra storlek på godisklubborna. Flytta mallen till nästa bakplåtspapper och gör de sista godisklubborna. Om den flytande massa kallnar kan den värmas mycket försiktigt. 

Dekorera med det medföljande strösslet innan massan stelnar. När godisklubborna svalnat är de färdiga att packas in i de klara påsarna. Förslut med tejp. 

Kastrullen diskas med vanligt diskmedel. 

DIY-Lutscher-Set mit Erdbeer Geschmack 

Sie benötigen Folgendes:
Aus dem Lutscher-Set:
Beutel 1
Beutel 2
Erdbeeraroma
Rote Farbe
30 Stk. Lutscherstiele
30 Stk. Klarsichtbeutel
Schablone
Rezept 

Sie benötigen außerdem Folgendes:
Topf
75 g Wasser
350 g normaler Zucker
Thermometer
Backpapier
Klebeband (zum Einpacken der Lutscher) 

Rezept für Lutscher mit Erdbeergeschmack
Bevor es losgeht: Legen Sie 2 Blätter Backpapier auf eine ebene, hitzebeständige Unterlage (evtl. ein Backblech), legen Sie die Schablone unter das Backpapier und legen Sie die Lutscherstiele zur Hälfte in die Schablone. 

Die Lutschermasse:
(ACHTUNG: Es ist wichtig, bei der Messung präzise zu sein, um die richtige Konsistenz der Masse zu erhalten.)
– Nehmen Sie 100 g  (entspricht der Hälfte) von Beutel 1 geben Sie es in einen Topf.
– Geben Sie 75 g  (3/4 dl) Wasser in den Topf.
– Geben Sie 350 g Zucker in den Topf.
– Stellen Sie den Topf auf den Herd und schalten Sie ihn ein. Der Inhalt muss kochen, bis er eine Temperatur von 160-163 °C erreicht. Sobald er die Temperatur erreicht hat, nehmen Sie ihn sofort vom Herd und lassen Sie ihn ruhen, bis er ca. 135 °C hat. Anschließend Erdbeeraroma, rote Farbe und schließlich Beutel 2 hinzugeben. Zwischendurch jeweils gut umrühren. 

Jetzt werden daraus Lutscher:
Wenn die Masse auf ca. 100° C abgekühlt ist hat sie eine zum Ausgießen geeignete Konsistenz. Verwenden Sie die Schablone, um eine gute Größe zu finden. Bewegen Sie die Schablone auf das nächste Stück Backpapier und formen Sie die letzten Lutscher. Sollte die flüssige Masse zu stark abkühlen, kann sie ganz vorsichtig erhitzt werden. 

Mit den mitgelieferten Streuseln dekorieren, bevor die Masse fest wird. Die Lutscher werden nach dem Abkühlen sofort in die Klarsichtbeutel verpackt und mit Klebeband verschlossen. 

Der Topf kann mit normalem Seifenwasser gereinigt werden. 

DIY-Lutscher-Set mit Cola-Geschmack

Sie benötigen Folgendes:
Aus dem Lutscher-Set:
Beutel 1
Beutel 6
Cola-Aroma
Braune Farbe
30 Stk. Lutscherstiele
30 Stk. Klarsichtbeutel
Schablone
Rezept 

Sie benötigen außerdem Folgendes:
Topf
75 g Wasser
350 g normaler Zucker
Thermometer
Backpapier
Klebeband (zum Einpacken der Lutscher) 

Rezept für Lutscher mit Erdbeergeschmack
Bevor es losgeht: Legen Sie 2 Blätter Backpapier auf eine ebene, hitzebeständige Unterlage (evtl. ein Backblech), legen Sie die Schablone unter das Backpapier und legen Sie die Lutscherstiele zur Hälfte in die Schablone. 

Die Lutschermasse:
(ACHTUNG: Es ist wichtig, bei der Messung präzise zu sein, um die richtige Konsistenz der Masse zu erhalten.)
– Nehmen Sie 100 g  (entspricht der Hälfte) von Beutel 1 geben Sie es in einen Topf.
– Geben Sie 75 g  (3/4 dl) Wasser in den Topf.
– Geben Sie 350 g Zucker in den Topf.
– Stellen Sie den Topf auf den Herd und schalten Sie ihn ein. Der Inhalt muss kochen, bis er eine Temperatur von 160-163 °C erreicht. Sobald er die Temperatur erreicht hat, nehmen Sie ihn sofort vom Herd und lassen Sie ihn ruhen, bis er ca. 135 °C hat. Anschließend Cola-Aroma, Braune Farbe und schließlich Beutel 2 hinzugeben. Zwischendurch jeweils gut umrühren. 

Jetzt werden daraus Lutscher: Wenn die Masse auf ca. 100° C abgekühlt ist hat sie eine zum Ausgießen geeignete Konsistenz. Verwenden Sie die Schablone, um eine gute Größe zu finden. Bewegen Sie die Schablone auf das nächste Stück Backpapier und formen Sie die letzten Lutscher. Sollte die flüssige Masse zu stark abkühlen, kann sie ganz vorsichtig erhitzt werden. 

Mit den mitgelieferten Streuseln dekorieren, bevor die Masse fest wird. Die Lutscher werden nach dem Abkühlen sofort in die Klarsichtbeutel verpackt und mit Klebeband verschlossen. 

Der Topf kann mit normalem Seifenwasser gereinigt werden. 

DIY lollipop kit with apple and banana flavours /DIY slikkepinde kit med æble- og banansmag/DIY Godisklubbekit med äppel- och banansmak/DIY-Lutscher-Set mit Apfel- und Bananengeschmack 

DIY lollipop kit with strawberry flavour

You will need:
From the lollipop kit:
Bag 1
Bag 2
Strawberry flavour
Red colour
30 lollipop sticks
30 clear bags
Template
Recipe 

You will also need:
Saucepan
75 g water
350 g regular sugar
Thermometer
Baking paper
Tape (to wrap the lollipops) 

Recipe for strawberry flavoured lollipops
Before you start: Prepare 2 sheets of baking paper on a flat, heat-resistant surface (such as a baking tray) Place the template under the baking paper and place the lollipop sticks halfway onto the template. 

The lollipop mixture: 
(Note: It is important to be precise in your measurements to get the right consistency of the mixture)
– Take 100 g (equivalent to half) of bag 1 and pour into a saucepan.
– Add 75 g (3/4 dl) water to the saucepan.
– Add 350 g of sugar to the saucepan.
– Place the saucepan on the hob and turn up the heat. The contents should boil until it reaches a temperature of 160-163°C. When it reaches the required temperature, remove it immediately from the heat and let it rest until it is approximately 135°C. Then add strawberry flavouring, red colour and finally bag 2. Stir well in between each addition. 

This is when it turns into lollipops: When the mass has cooled to about 100°C, it will have a suitable consistency for pouring. Use the template to get a good size. Move the template to the next piece of baking paper and make the next lollipops. If the liquid mixture cools down too much, it can be heated very gently. 

Decorate with the sprinkles provided before the mixture solidifies. The lollipops are immediately packed in the clear bags once they have cooled and sealed with tape. 

The saucepan can be cleaned with ordinary soapy water. 

DIY lollipop kit with Cola flavour

You will need:
From the lollipop kit:
Bag 1
Bag 2
Cola flavour
Brown colour
30 lollipop sticks
30 clear bags
Template
Recipe 

You will also need:
Saucepan
75 g water
350 g regular sugar
Thermometer
Baking paper
Tape (to wrap the lollipops) 

Recipe for cola flavoured lollipops
Before you start: Prepare 2 sheets of baking paper on a flat, heat-resistant surface (such as a baking tray) Place the template under the baking paper and place the lollipop sticks halfway onto the template. 

The lollipop mixture: 
(Note: It is important to be precise in your measurements to get the right consistency of the mixture)
– Take 100 g (equivalent to half) of bag 1 and pour into a saucepan.
– Add 75 g (3/4 dl) water to the saucepan.
– Add 350 g of sugar to the saucepan.
– Place the saucepan on the hob and turn up the heat. The contents should boil until it reaches a temperature of 160-163°C. When it reaches the required temperature, remove it immediately from the heat and let it rest until it is approximately 135°C. Then add cola flavouring, brown colour and finally bag 2. Stir well in between each addition. 

This is when it turns into lollipops: When the mass has cooled to about 100°C, it will have a suitable consistency for pouring. Use the template to get a good size. Move the template to the next piece of baking paper and make the next lollipops. If the liquid mixture cools down too much, it can be heated very gently. 

Decorate with the sprinkles provided before the mixture solidifies. The lollipops are immediately packed in the clear bags once they have cooled and sealed with tape. 

The saucepan can be cleaned with ordinary soapy water. 

DIY Slikkepinde kit med jordbærsmag

Det skal du bruge:
Fra slikkepinde-kit:
Pose 1
Pose 2
Jordbær Aroma
Rød Farve
30 stk. slikkepinde-pinde
30 stk. klare poser
Skabelon
Opskrift

Du skal derudover bruge:
Kasserolle
75 g. vand
350 g. alm. sukker
Termometer
Bagepapir
Tape (til at pakke slikkepindene ind)

Opskrift på slikkepinde med jordbærsmag
Inden opstart: Læg 2 ark bagepapir klar på en jævn flade, der kan tåle varme (evt. en bageplade) Læg skabelonen ind under bagepapiret og læg slikkepinde-pindene halvt ind på skabelonen.

Slikkepindemassen:
(OBS: Det er vigtigt at være præcis i opmålingen for at få den rette konsistens på massen)
– Tag 100g. (svarende til halvdelen) af pose 1 og hæld op i en kasserolle.
– Tilsæt 75g. (3/4dl.) vand i kasserollen.
– Tilsæt 350g. sukker i kasserollen.
– Sæt kasserollen på komfuret og skru op. Indholdet skal koge, indtil det når en temperatur på 160-163°C. Når det når temperaturen, tages det straks af varmen og hviler indtil det er ca. 135°C. Derefter tilsættes jordbær aroma, rød farve og til sidst pose 2. Der røres godt imellem hver gang.

Nu bliver det til slikkepinde: Når massen er kølet til ca. 100°C, har den en passende konsistens til at hælde ud. Brug skabelonen til at ramme en god størrelse. Flyt skabelonen til næste stykke bagepapir og lav de sidste slikkepinde. Skulle den flydende masse blive for afkølet, kan den opvarmes meget forsigtigt.

Pynt med de medfølgende sprinkles inden massen størkner. Slikkepindene pakkes straks i de klare poser, når de er afkølet og lukkes med tape.

Kasserollen kan rengøres med almindeligt sæbevand.

DIY Slikkepinde kit med colasmag

Det skal du bruge:
Fra slikkepinde-kit:
Pose 1
Pose 2
Cola Aroma
Brun Farve
30 stk. slikkepinde-pinde
30 stk. klare poser
Skabelon
Opskrift

Du skal derudover bruge:
Kasserolle
75 g. vand
350 g. alm. sukker
Termometer
Bagepapir
Tape (til at pakke slikkepindene ind)

Opskrift på slikkepinde med jordbærsmag
Inden opstart: Læg 2 ark bagepapir klar på en jævn flade, der kan tåle varme (evt. en bageplade) Læg skabelonen ind under bagepapiret og læg slikkepinde-pindene halvt ind på skabelonen.

Slikkepindemassen:
(OBS: Det er vigtigt at være præcis i opmålingen for at få den rette konsistens på massen)
– Tag 100g. (svarende til halvdelen) af pose 1 og hæld op i en kasserolle.
– Tilsæt 75g. (3/4dl.) vand i kasserollen.
– Tilsæt 350g. sukker i kasserollen.
– Sæt kasserollen på komfuret og skru op. Indholdet skal koge, indtil det når en temperatur på 160-163°C. Når det når temperaturen, tages det straks af varmen og hviler indtil det er ca. 135°C. Derefter tilsættes cola aroma, brun farve og til sidst pose 2. Der røres godt imellem hver gang.

Nu bliver det til slikkepinde: Når massen er kølet til ca. 100°C, har den en passende konsistens til at hælde ud. Brug skabelonen til at ramme en god størrelse. Flyt skabelonen til næste stykke bagepapir og lav de sidste slikkepinde. Skulle den flydende masse blive for afkølet, kan den opvarmes meget forsigtigt.

Pynt med de medfølgende sprinkles inden massen størkner. Slikkepindene pakkes straks i de klare poser, når de er afkølet og lukkes med tape.

Kasserollen kan rengøres med almindeligt sæbevand.

DIY Godisklubbekit med jordgubbssmak 

Du behöver:
Från godisklubbekittet:
Påse 1
Påse 2
Jordgubbsarom
Röd färg
30 st. godisklubbpinnar
30 st. klara påsar
Mall
Recept 

Dessutom behöver du:
Kastrull
75 g vatten
350 g socker
Termometer
Bakplåtspapper
Tejp (för att packa in godisklubborna) 

Recept på godisklubba med jordgubbssmak
Innan du börjar: Lägg ut två ark bakplåtspapper på en jämn yta som tål värme (eventuellt en bakplåt). Lägg mappen under bakplåtspappret och lägg ut pinnarna till hälften in på mallen. 

Godismassa: 
(OBS: Det är viktigt att mäta noga för att massan ska få rätt konsistens.)
– Ta 100 g (Motsvarande hälften) av påse 1 och häll i en kastrull.
– Tillsätt 75 g (3/4 dl) vatten i kastrullen.
– Tillsätt 350 g socker i kastrullen.
– Sätt kastrullen spisen och sätt på värmen. Innehållet ska koka tills det når en temperatur på 160–163 °C. När temperaturen uppnåtts tas kastrullen från värmen och får vila tills den är cirka 135 °C. Därefter tillsätts jordgubbsarom, röd färg och slutligen påse 2. Rör noga mellan varje tillsats. 

Godisklubbor: När massa svalnat till cirka 100 °C har den fått en passande konsistens för att hälla ut. Använd mallen för att skapa en bra storlek på godisklubborna. Flytta mallen till nästa bakplåtspapper och gör de sista godisklubborna. Om den flytande massa kallnar kan den värmas mycket försiktigt. 

Dekorera med det medföljande strösslet innan massan stelnar. När godisklubborna svalnat är de färdiga att packas in i de klara påsarna. Förslut med tejp. 

Kastrullen diskas med vanligt diskmedel. 

DIY Godisklubbekit med colasmak 

Du behöver:
Från godisklubbekittet:
Påse 1
Påse 2
Colaarom 
Brun färg 
30 st. godisklubbpinnar
30 st. klara påsar
Mall
Recept 

Dessutom behöver du:
Kastrull
75 g vatten
350 g socker
Termometer
Bakplåtspapper
Tejp (för att packa in godisklubborna) 

Recept på godisklubba med jordgubbssmak
Innan du börjar: Lägg ut två ark bakplåtspapper på en jämn yta som tål värme (eventuellt en bakplåt). Lägg mappen under bakplåtspappret och lägg ut pinnarna till hälften in på mallen. 

Godismassa: 
(OBS: Det är viktigt att mäta noga för att massan ska få rätt konsistens.)
– Ta 100 g (Motsvarande hälften) av påse 1 och häll i en kastrull.
– Tillsätt 75 g (3/4 dl) vatten i kastrullen.
– Tillsätt 350 g socker i kastrullen.
– Sätt kastrullen spisen och sätt på värmen. Innehållet ska koka tills det når en temperatur på 160–163 °C. När temperaturen uppnåtts tas kastrullen från värmen och får vila tills den är cirka 135 °C. Därefter tillsätts Colaarom, brun färg och slutligen påse 2. Rör noga mellan varje tillsats. 

Godisklubbor: När massa svalnat till cirka 100 °C har den fått en passande konsistens för att hälla ut. Använd mallen för att skapa en bra storlek på godisklubborna. Flytta mallen till nästa bakplåtspapper och gör de sista godisklubborna. Om den flytande massa kallnar kan den värmas mycket försiktigt. 

Dekorera med det medföljande strösslet innan massan stelnar. När godisklubborna svalnat är de färdiga att packas in i de klara påsarna. Förslut med tejp. 

Kastrullen diskas med vanligt diskmedel. 

DIY-Lutscher-Set mit Erdbeer Geschmack 

Sie benötigen Folgendes:
Aus dem Lutscher-Set:
Beutel 1
Beutel 2
Erdbeeraroma
Rote Farbe
30 Stk. Lutscherstiele
30 Stk. Klarsichtbeutel
Schablone
Rezept 

Sie benötigen außerdem Folgendes:
Topf
75 g Wasser
350 g normaler Zucker
Thermometer
Backpapier
Klebeband (zum Einpacken der Lutscher) 

Rezept für Lutscher mit Erdbeergeschmack
Bevor es losgeht: Legen Sie 2 Blätter Backpapier auf eine ebene, hitzebeständige Unterlage (evtl. ein Backblech), legen Sie die Schablone unter das Backpapier und legen Sie die Lutscherstiele zur Hälfte in die Schablone. 

Die Lutschermasse:
(ACHTUNG: Es ist wichtig, bei der Messung präzise zu sein, um die richtige Konsistenz der Masse zu erhalten.)
– Nehmen Sie 100 g  (entspricht der Hälfte) von Beutel 1 geben Sie es in einen Topf.
– Geben Sie 75 g  (3/4 dl) Wasser in den Topf.
– Geben Sie 350 g Zucker in den Topf.
– Stellen Sie den Topf auf den Herd und schalten Sie ihn ein. Der Inhalt muss kochen, bis er eine Temperatur von 160-163 °C erreicht. Sobald er die Temperatur erreicht hat, nehmen Sie ihn sofort vom Herd und lassen Sie ihn ruhen, bis er ca. 135 °C hat. Anschließend Erdbeeraroma, rote Farbe und schließlich Beutel 2 hinzugeben. Zwischendurch jeweils gut umrühren. 

Jetzt werden daraus Lutscher:
Wenn die Masse auf ca. 100° C abgekühlt ist hat sie eine zum Ausgießen geeignete Konsistenz. Verwenden Sie die Schablone, um eine gute Größe zu finden. Bewegen Sie die Schablone auf das nächste Stück Backpapier und formen Sie die letzten Lutscher. Sollte die flüssige Masse zu stark abkühlen, kann sie ganz vorsichtig erhitzt werden. 

Mit den mitgelieferten Streuseln dekorieren, bevor die Masse fest wird. Die Lutscher werden nach dem Abkühlen sofort in die Klarsichtbeutel verpackt und mit Klebeband verschlossen. 

Der Topf kann mit normalem Seifenwasser gereinigt werden. 

DIY-Lutscher-Set mit Cola-Geschmack

Sie benötigen Folgendes:
Aus dem Lutscher-Set:
Beutel 1
Beutel 6
Cola-Aroma
Braune Farbe
30 Stk. Lutscherstiele
30 Stk. Klarsichtbeutel
Schablone
Rezept 

Sie benötigen außerdem Folgendes:
Topf
75 g Wasser
350 g normaler Zucker
Thermometer
Backpapier
Klebeband (zum Einpacken der Lutscher) 

Rezept für Lutscher mit Erdbeergeschmack
Bevor es losgeht: Legen Sie 2 Blätter Backpapier auf eine ebene, hitzebeständige Unterlage (evtl. ein Backblech), legen Sie die Schablone unter das Backpapier und legen Sie die Lutscherstiele zur Hälfte in die Schablone. 

Die Lutschermasse:
(ACHTUNG: Es ist wichtig, bei der Messung präzise zu sein, um die richtige Konsistenz der Masse zu erhalten.)
– Nehmen Sie 100 g  (entspricht der Hälfte) von Beutel 1 geben Sie es in einen Topf.
– Geben Sie 75 g  (3/4 dl) Wasser in den Topf.
– Geben Sie 350 g Zucker in den Topf.
– Stellen Sie den Topf auf den Herd und schalten Sie ihn ein. Der Inhalt muss kochen, bis er eine Temperatur von 160-163 °C erreicht. Sobald er die Temperatur erreicht hat, nehmen Sie ihn sofort vom Herd und lassen Sie ihn ruhen, bis er ca. 135 °C hat. Anschließend Cola-Aroma, Braune Farbe und schließlich Beutel 2 hinzugeben. Zwischendurch jeweils gut umrühren. 

Jetzt werden daraus Lutscher: Wenn die Masse auf ca. 100° C abgekühlt ist hat sie eine zum Ausgießen geeignete Konsistenz. Verwenden Sie die Schablone, um eine gute Größe zu finden. Bewegen Sie die Schablone auf das nächste Stück Backpapier und formen Sie die letzten Lutscher. Sollte die flüssige Masse zu stark abkühlen, kann sie ganz vorsichtig erhitzt werden. 

Mit den mitgelieferten Streuseln dekorieren, bevor die Masse fest wird. Die Lutscher werden nach dem Abkühlen sofort in die Klarsichtbeutel verpackt und mit Klebeband verschlossen. 

Der Topf kann mit normalem Seifenwasser gereinigt werden.